Staalconstructie

De staalstructuur wordt geleverd als een compleet bouwpakket van staalframe profielen. Afhankelijk van de grootte van uw loods wordt het geheel gebouwd met Z of Sigma profielen. De gehele constructie wordt verzinkt aangeleverd.

In vergelijking met traditionele bouw gaat het om een lichte constructie waardoor het zelf bouwen een stuk aantrekkelijker wordt. Er is geen zwaar montagegereedschap nodig. Doordat alle onderdelen op maat worden aangeleverd hoeven de profielen enkel nog in elkaar worden gezet met bouten. Vaak heeft men niet meer dan een week nodig om een loods geheel te plaatsen (afhankelijk van de grootte).

Samenstelling staalpakket

Verzinkte kolommen, liggers, dakgordingen en wandregels. Alle benodigde gaten voor montage zijn voorzien.

Gelakte of volbad-verzinkte montagestukken

Openingen voor loopdeur en sectionaaldeuren

Alle bouten en moeren om het geheel in elkaar te bouten

U ontvangt een compleet pakket chemische ankers van Fischer compleet met luchtpomp om de boorgaten schoon te maken voordat de chemische ankers worden geplaatst

Documentatie

Middels een uitgebreid rapport gebaseerd op de chemische ankers van Fischer ziet u exact hoe diep er geboord moet worden voor de ankers waarmee de kolommen worden vastgezet. De chemische ankers zijn geschikt voor zowel hamerboringen als boringen met een diamantboor.
In het rapport staat ook aangegeven hoeveel injectiemortel er moet worden aangebracht (op de tube is de hoeveelheid duidelijk zichtbaar, zodat u precies kunt doseren).

U ontvangt een montageplan waarop duidelijk wordt aangegeven waar alle onderdelen, die individueel genummerd zijn, moeten wordt gemonteerd.

In de handleiding staan duidelijke instructies over de wijze waarop de dak- en wandpanelen meten worden bevestigd. Overigens zijn er verschillende manieren waarop de panelen kunnen worden geplaatst. U kunt dus ook een andere wijze kiezen. De handleiding is dan (deels) niet meer van toepassing.

Het monteren van zetwerk is een precisiewerk, met name op hoeken en punten waar dit kan worden geslepen met een knibbelschaar of worden verbogen om het gewenste resultaat te verkrijgen. Een aantal keren per jaar organiseert Levere een montage workshop waar experts u demonstreren wat de mogelijkheden zijn.
In de handleiding ziet u welk zetwerk waar moet komen.

Voor het monteren van een loopdeur ontvangt u een duidelijke handleiding

Het monteren van een sectionaaldeur is niet eenvoudig. Wij adviseren u te overwegen om dit deel van de montage uit te besteden. Wij brengen u graag in contact met een specialist op dit gebied.
Als u de montage zelf wilt doen ontvangt u een uitgebreide montage-handleiding.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een staalstructuur, met wat extra opties. Ten behoeve van uitleg zijn er in deze constructie 3 kleuren gebruikt.

De rode profielen vormen tezamen de basisstructuur van de constructie. Deze zijn het meest van belang omdat zij de sterkte van de loods grotendeels bepalen.

De blauwe profielen zijn ter complementeren van de basis-profielen. Deze hebben vooral de functie om hierop de beplating te monteren.

De groene profielen zijn de stabiliteitsverbanden. Een stabiliteitsverband is een deel van een constructie dat de afdracht verzorgt van horizontale belastingen op een gebouw naar de fundering. Meestal gaat het hier om windbelastingen. Een andere naam voor stabiliteitsverband is dan ook wel windverband. Een stabiliteitsverband bestaat uit diagonale trek- of drukstangen in een rechthoekig raster van kolommen en balken.
Horizontale belastingen op een verticale constructie zorgen voor grote buigende momenten in deze constructie. Door schoren (diagonale elementen) toe te voegen zal de constructie aanmerkelijk stijver worden. Deze schoren zullen dan op een trek- of drukkracht worden berekend. Bij stalen profielen is het vaak beter de schoren op trek te berekenen, omdat de relatief slanke profielen gevoelig zijn voor knik. Bij houten profielen zal meestal op drukkrachten worden gerekend.
Omdat een schoor dus steeds in de ene richting effectiever is dan in de andere, dient er altijd een dubbele schoor te worden toegepast.
Door het toepassen van een stelbaar windverband kan men de “speling” uit het windverband draaien. Daarnaast is het windverband door middel van een standaard bout/moer verbinding snel te monteren. Door het toepassen van hoogwaardige materiaalsoorten kan er met een kleine diameter toch grote trekkracht opgenomen worden.

 

3D MODEL